• Extracţie dinţi temporari
 • Extracţie dinţi permanenţi
 • Extracție molar de minte
 • Extracție chirurgicală cu sutură
 • Extracție cu rezecție osoasă (osteotomie, osteoplastie)- nu include adiția de os
 • Aplicare Neocones
 • Rezecție apicală
 • Rezecție apicală molari
 • Odontectomie
 • Premolarizare
 • Alveolotomie
 • Descoperire dinte inclus
 • Tratamentul pericoronaritelor cu decapișonare
 • Incizie abces
 • Extirpare tumorete simple (fără biopsie)
 • Biopsie mucoasă
 • Chiuretaj parodontal/dinte
 • Sinus lifting
 • Frenectomie/Frenoplastie
 • Regularizare creastă osoasă
 • Gingivoplastie